VISI

Menjadi Pusat Pembinaan dan Penyebaran Dakwah Ahlusunnah di Provinsi Riau

MISI

  1. Membina Generasi Muda Sebagai Motor Penggerak dakwah
  2. Menyelengarakan kajian-kajian islam yang bersekala nasional dan Internasional

3.Menyelengarakan program penyebaran dakwah dan kajian islam melalaui media massa

4.Menyelengarakan pembinaan umat melalui diklat dan pelatihan

5.Menjalankan fungsi sosial