• Salah satu bentuk kepedulian masjid Raudhatul Jannah terhadap Al-Quran adalah dengan adanya tahsin dan Tahfiz Al-Quran yang di ikuti oleh 325 peserta yang terdiri dan ikhwan dan akhwat, program ini di laksanakan di dalam masjid Raudhatul Jannah Pekanbaru.